Home

Anabolen raadpleging

Welkom op de website van de anabolen raadpleging. Anabole-androgene steroïden en andere geneesmiddelen worden vaak misbruikt met het oogmerk beter te presteren op sportief vlak of om de spiermassa te vergroten. Bijvoorbeeld in de wereld van bodybuilding. Anabole-androgene steroïden worden simpelweg ook anabole steroïden genoemd. Soms worden deze middelen ook wel aangeduid met “image and performance enhancing drugs” of IPED.

Het gebruik van deze middelen geeft erg vaak aanleiding tot bijwerkingen op zowel korte als lange termijn. Er bestaan veel misvattingen over deze anabole steroïden. Hierdoor komen onervaren en slecht geïnformeerde sporters in de problemen.

Omwille van het taboe dat rond anabole steroïden bestaat durven gebruikers er vaak niet over spreken met hun arts. Ook is het zo dat de gangbare anabole middelen in de sportwereld vaak niet gekend zijn door huisartsen. Zelfs de gemiddelde endocrinoloog is niet bekend met de meeste anabole steroïden die gebruikt worden door (kracht-) sporters, aangezien het vaak om preparaten gaat die hier niet legaal op de markt zijn. Soms worden zelfs veterinaire producten gebruikt. Hierdoor kunnen sporters vaak niet bij hun dokter terecht voor informatie.

De anabolen raadpleging werd in het leven geroepen om gebruikers de kans te geven openlijk over hun anabolen gebruik te spreken met een arts zonder angst om veroordeeld te worden. Met kennis van zaken kan advies gegeven worden met betrekking tot bijwerkingen door anabole middelen en de behandeling ervan. Deze initiatieven bestaan reeds in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk.

anabole steroïden dokter

Er worden op de raadpleging geen anabole middelen voorgeschreven zonder medische indicatie.

Behalve anabole steroïden wordt er in de sport ook gebruik gemaakt van groeihormoon, insuline, schildklierhormoon, beta2-mimetica, diuretica, EPO, SARMs en myostatine inhibitoren. Verder worden er ook geneesmiddelen gebruikt om de bijwerkingen van anabole steroïden tegen te gaan. Dit wordt ook wel nakuren genoemd. Deze geneesmiddelen zijn verboden in de sport, wie erop betrapt wordt kan dan ook gesanctioneerd worden. Bovendien worden deze middelen ook vaak verkeerd gebruikt.

Het gebruik van anabole middelen wordt ten stelligste afgeraden wegens de mogelijke bijwerkingen die a priori onvoorspelbaar zijn.

Het gebruik van anabole middelen is wijdverspreid wegens enerzijds de druk die op sporters ligt om te presteren, zeker in sporten waar de economische belangen groot zijn. Anderzijds ontstaat er meer en meer een psychosociale druk op jonge mannen om er goed uit te zien. Het atletisch lichaam met de sixpack is een streefdoel voor veel jongens, mede in de hand gewerkt door de rolmodellen uit de muziek – en filmwereld waarnaar ze opkijken.

Anabole steroïden worden vaak gebruikt in de anti-ageing sfeer. Er zijn echter geen bewijzen voor het levensverlengend effect van anabole middelen. Bij overmatig gebruik is het tegendeel waar. Wel kunnen anabole middelen in sommige gevallen de levenskwaliteit verbeteren, met name bij een bewezen gebrek aan bepaalde hormonen.